Itämeri on nuori ja hauras pohjoinen meri

Itämeri on nuori sisämeri, joka poikkeaa kaikista muista maailman meristä. Viimeisen jääkauden paksu jäätäkki ruhjoi Itämeren altaan nykymuotoonsa. Itämeren ominaispiirteet, kuten vuoroveden heikkous, mataluus ja vähäinen suolapitoisuus, tekevät siitä valtameriä herkemmän muutoksille. Eliöiden elämisen ehtoja haastaa myös pohjoinen sijainti: ainakin osa merestä jäätyy talvella. Itämeren ainutlaatuinen ekosysteemi kiinnostaa tutkijoita ympäri maailmaa.


Tässä osiossa kerrotaan Itämeren maantieteestä, historiasta, geologiasta, hydrografiasta ja eliöiden sopeutumisesta Itämeren oloihin. Se on osa Opi ja tutki -sivustoa, joka on suunattu erityisesti koulujen ympäristökasvatukseen.

Sivun lopusta löydät Itämeren ominaispiirteisiin liittyvää opetusmateriaalia.

Testaa tietosi: Erityispiirteet

Testaa tietosi: Yleistä Itämerestä

Maantiede Tehtävä

Itämeren aluejako -testi

Osaatko nimetä Itämeren eri osat? Testaa tietosi!

Maantiede Video

Sisämeri

Animaatio Itämeren suhteesta valtameriin. (1 min)

Rehevöityminen Video

Vesireppu: näkösyvyyden ja sameuden mittaus

Ohjevideo veden näkösyvyyden ja sameuden mittaamiseksi (yläkoulu).(2min) Osa "Lähivedet tutuksi" -oppimiskokonaisuutta (vesi.fi/teemasivu/lahivedet-tutuksi/).

Maantiede Muu

Itämeren kartta

Itämeren tyhjä kartta pdf-tiedostona. Käytä pohjana omille tehtävillesi. Karttaan on merkitty rajojen lisäksi suurimpien kaupunkien sijainnit

Rehevöityminen Video

Kumpuaminen

Kumpuamisen perusmekanismi eli miten ravinteikas kylmä vesi kumpuaa pintaan Suomenlahden pohjoisrannikolla. (1 min)

Maantiede Video

Valuma-alue

Itämeren valuma-alue. (1 min)

Rannikon tärkeitä lajeja Tehtävä

Ristikko Itämeren erityispiirteet

Ristikko käsittelee Itämeren erikoispiirteitä. Testaa tietosi! Ala- ja yläkoulu.

Itämeren ominaispiirteet Tehtävä

Yleistä Itämerestä -testi

Testaa yleistietosi Itämerestä!

Itämeren ominaispiirteet Tehtävä

Ominaispiirteet -testi

Osaatko tunnistaa Itämeren erityispiirteet? Ota asiasta selvää!

Itämeren ominaispiirteet Audio

Pulinaa Itämerestä: suojelu

Mihin suojelualueita tarvitaan? Miten nautin meriluonnosta kestävästi? Asiantuntijat kertovat ajatuksiaan studiossa, meren äärellä ja monenlaisilla pelikentillä. Yläkoulu ja lukio. (37 min)

Itämeren ominaispiirteet Video

Asiaa Itämerestä

Tutkijat kertovat vähän valtameristä ja enemmän Itämerestä: ilmastonmuutoksesta, ekologiasta, roskaantumisesta ja mikromuoveista ja ravinteista. Yläkoulu ja lukio. (11 min)

Itämeren ominaispiirteet Video

Itämeren historia

Lyhyt aikamatka jääkauden jälkeisestä jääjärvestä nykyiseen Itämereen. (alle 2 min)

Itämeren ominaispiirteet Video

Vedenvaihto ja suolapulssi

Itämeren vedenvaihdon perusperiaatteet ja suolavesipulssin kulku Pohjanmereltä Suomenlahdelle. (alle 3 min)

Itämeren ominaispiirteet Tehtävä

Veden kerrostuneisuuden demonstraatio

Video-ohje veden tiheyskerrostuneisuuden (lämpötila) demonstrointiin. (5 min)

Itämeren ominaispiirteet Video

Murtovesirannalla

Leppoissa puhetta läntisen Suomenlahden maaliskuisilta murtovesirannoilta (2012): muun muassa eri eliöyhteisöjä ja hiidenkirnun synty.(14 min)

Itämeren ominaispiirteet Esitys

Syvyys ja vesitilavuus

Karkea Itämeren syvyyskartta; vesitilavuus suhteessa mereen joutuviin haitta-aineisiin. (1 min)

Itämeren ominaispiirteet Video

Veden tiheyskerrostuneisuus

Itämeren veden tiheyskerrostuneisuus: suolaisuus ja lämpötila. (2 min)

Itämeren ominaispiirteet Tehtävä

Mittausaineisto: kerrostuneisuus

Mittausaineisto: lämpötila ja suolaisuus avomeren mittausasemalla. Aineistoa analysoidaan käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa. Lukio ja yläkoulu.

Hydrografia Video

Murtovesi

Itämeren pintaveden suolaisuus. (alle 1 min)