Itämeri on nuori ja hauras pohjoinen meri

Itämeri on nuori sisämeri, joka poikkeaa kaikista muista maailman meristä. Viimeisen jääkauden paksu jäätäkki ruhjoi Itämeren altaan nykymuotoonsa. Itämeren ominaispiirteet, kuten vuoroveden heikkous, mataluus ja vähäinen suolapitoisuus, tekevät siitä valtameriä herkemmän muutoksille. Eliöiden elämisen ehtoja haastaa myös pohjoinen sijainti: ainakin osa merestä jäätyy talvella. Itämeren ainutlaatuinen ekosysteemi kiinnostaa tutkijoita ympäri maailmaa.


Tässä osiossa kerrotaan Itämeren maantieteestä, historiasta, geologiasta, hydrografiasta ja eliöiden sopeutumisesta Itämeren oloihin. Se on osa Opi ja tutki -sivustoa, joka on suunattu erityisesti koulujen ympäristökasvatukseen.

Sivun lopusta löydät Itämeren ominaispiirteisiin liittyvää opetusmateriaalia.

Testaa tietosi: Erityispiirteet

Testaa tietosi: Yleistä Itämerestä

Tehtävä

Itämeren aluejako -testi

Osaatko nimetä Itämeren eri osat? Testaa tietosi!

Video

Sisämeri

Animaatio Itämeren suhteesta valtameriin. (1 min)

Video

Vesireppu: näkösyvyyden ja sameuden mittaus

Ohjevideo veden näkösyvyyden ja sameuden mittaamiseksi (yläkoulu).(2min) Osa "Lähivedet tutuksi" -oppimiskokonaisuutta (vesi.fi/teemasivu/lahivedet-tutuksi/).

Muu

Itämeren kartta

Itämeren tyhjä kartta pdf-tiedostona. Käytä pohjana omille tehtävillesi. Karttaan on merkitty rajojen lisäksi suurimpien kaupunkien sijainnit

Video

Kumpuaminen

Kumpuamisen perusmekanismi eli miten ravinteikas kylmä vesi kumpuaa pintaan Suomenlahden pohjoisrannikolla. (1 min)

Video

Valuma-alue

Itämeren valuma-alue. (1 min)

Tehtävä

Ristikko Itämeren erityispiirteet

Ristikko käsittelee Itämeren erikoispiirteitä. Testaa tietosi! Ala- ja yläkoulu.

Tehtävä

Yleistä Itämerestä -testi

Testaa yleistietosi Itämerestä!

Tehtävä

Ominaispiirteet -testi

Osaatko tunnistaa Itämeren erityispiirteet? Ota asiasta selvää!

Audio

Pulinaa Itämerestä: suojelu

Mihin suojelualueita tarvitaan? Miten nautin meriluonnosta kestävästi? Asiantuntijat kertovat ajatuksiaan studiossa, meren äärellä ja monenlaisilla pelikentillä. Yläkoulu ja lukio. (37 min)

Video

Asiaa Itämerestä

Tutkijat kertovat vähän valtameristä ja enemmän Itämerestä: ilmastonmuutoksesta, ekologiasta, roskaantumisesta ja mikromuoveista ja ravinteista. Yläkoulu ja lukio. (11 min)

Video

Itämeren historia

Lyhyt aikamatka jääkauden jälkeisestä jääjärvestä nykyiseen Itämereen. (alle 2 min)

Video

Vedenvaihto ja suolapulssi

Itämeren vedenvaihdon perusperiaatteet ja suolavesipulssin kulku Pohjanmereltä Suomenlahdelle. (alle 3 min)

Tehtävä

Veden kerrostuneisuuden demonstraatio

Video-ohje veden tiheyskerrostuneisuuden (lämpötila) demonstrointiin. (5 min)

Video

Murtovesirannalla

Leppoissa puhetta läntisen Suomenlahden maaliskuisilta murtovesirannoilta (2012): muun muassa eri eliöyhteisöjä ja hiidenkirnun synty.(14 min)

Esitys

Syvyys ja vesitilavuus

Karkea Itämeren syvyyskartta; vesitilavuus suhteessa mereen joutuviin haitta-aineisiin. (1 min)

Video

Veden tiheyskerrostuneisuus

Itämeren veden tiheyskerrostuneisuus: suolaisuus ja lämpötila. (2 min)

Tehtävä

Mittausaineisto: kerrostuneisuus

Mittausaineisto: lämpötila ja suolaisuus avomeren mittausasemalla. Aineistoa analysoidaan käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa. Lukio ja yläkoulu.

Video

Murtovesi

Itämeren pintaveden suolaisuus. (alle 1 min)