Korpoströmin tutkimusasema ja saaristokeskus

Korpoström on Korppoossa Paraisilla (60°06,6', 21°36') sijaitseva monitoiminen saaristokeskus, joka on perustettu vuonna 2004. Saaristokeskus on myös Åbo Akademin kenttäasema Saaristomerellä.


Korpoström järjestää tiede- ja taidenäyttelyitä, saaristoaiheisia seminaareja, luentosarjoja ja teemapäiviä. Tutkimusasemana se osallistuu ja kuuluu useisiin pohjoismaisiin- ja ja Eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin ja on osa FINMARI-konsortiota. Åbo Akademin akvaario ja mesokosmitilat kuuluvat MESOCOSM-verkostoon.

Aseman tutkimus keskittyy kokeelliseen meriekologiaan. Sukellustöiden ohessa asemalla osallistutaan osittain Itämeren meri- ja rannikkoluonnon inventointiin. 

Tutkimuksen painopisteet ovat littoraalivyöhykkeen kasvi- ja eläinyhteisöjen levinneisyys ja toiminta, sedimenttien biogeokemia ja toiminnallinen biodiversiteettitutkimus (saalis-saalistaja-vuorovaikutussuhteet, kalojen käyttäytymisekologia, herbivoria ym). 

Asema toimii myös saariston terrestritutkimuksen tukikohtana. Asemalla on sekä sisä- ja ulkoakvaariotilat sekä aaltomesokosmeja. Saaristokeskuksessa toimivalla Metsähallituksella on paikalla meribiologista toimintaa.