Laboratoriossa tehdään monipuolista tutkimusta

SYKEn merentutkimuslaboratoriossa tehdään monenlaista tutkimusta. Siellä analysoidaan vesi- ja eliönäytteitä, kehitetään merentutkimuksen menetelmiä sekä harjoitetaan kokeellista merentutkimusta.


Merentutkimuslaboratoriossa on laboratoriotilat noin 50:lle merianalyytikolle ja merentutkijalle. Laboratorio on osa merentutkimuksen suomalaista Finmari-yhteenliittymää. Laboratorion tärkeimpiä suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Uudenmaan ELY-keskus. Yhteistyötä harjoitetaan myös laajemmin Itämeren alueella.

Arandan ja Algalinen näytteet tutkitaan merentutkimuslaboratoriossa

Merentutkimuslaboratorion toimintaa rytmittävät Arandan tutkimusmatkoilta ja Algaline-kauppalaivaseurannasta kerättävät tutkimusnäytteet. Vesinäytteistä mitataan ravinnemääriä, joiden perusteella arvioidaan, miten Itämeren rehevyystaso vaihtelee.

Mikroskoopilla tutkitaan kasvi- ja eläinplanktonia sekä pohjaeläimiä. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa ympäristömuutosten vaikutusta eliöiden levinneisyyteen. Tutkimukset antavat tietoa myös haitallisten levien ja Itämeren vieraslajien levinneisyydestä.

Laboratorio vastaa erilaisiin käyttötarpeisiin

Merentutkimuslaboratorio on varustukseltaan monipuolinen. Mikroskooppien ja analyysilaitteiden lisäksi laboratoriossa on muun muassa optisia tutkimuslaitteita ja solulaskenta- ja kuvantamislaitteita. Laboratorio soveltuu myös molekyyligenetiikkaa ja biomerkkiaineita hyödyntäviin tutkimuksiin, ja se muuntuu tarvittaessa uusien tutkimushankkeiden tarpeisiin.

Coscinodiscus granii -piilevän soluja.

Laboratoriossa toteutetaan kymmeniä ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä tutkimushankkeita. Hankkeissa muun muassa selvitetään Itämeren ekologisia erityispiirteitä, tarkastellaan eri kunnostustoimien vaikutuksia meren tilaan ja tutkitaan mikromuovien kulkeutumista meren ravintoverkossa. Hankkeissa myös testataan uusinta merenmittaustekniikkaa ja kehitetään uusia bioteknisiä sovelluksia esimerkiksi biomuovien tuotantoon

Leväkantakokoelma tuo sadat leväkannat tutkijoiden käyttöön

Merentutkimuslaboratoriossa on tutkimuskäyttöä palveleva leväkantakokoelma. Se sisältää satoja Itämeren leväkantoja. Leväkannoilla voidaan tehdä esimerkiksi kasvatuskokeita erilaisissa ympäristöoloissa. Sitä varten laboratoriossa on useita säädeltäviä koetiloja. Samoissa tiloissa voidaan tutkia myös esimerkiksi simpukoiden menestymistä eri oloissa.

Laboratoriossa on myös 12 isohkoa, 300 litran vetoista akvaariota. Niissä voidaan tutkia merieliöiden elämää eliöiden luontaista elinympäristöä vastaavissa oloissa.