Itämeriyhteistyö tukee monipuolisesti Itämeren aluetta

Itämeren alueen yhteistyön tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa, mutta ratkaista myös muita alueen yhteisiä ongelmia ja lisätä sen hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi liikenneyhteyksien, kaupan, talouden, innovaatioiden, energian, terveyden ja matkailun sekä kulttuurin aloilla.


Suomi toteuttaa Itämeri-politiikkaansa laajassa yhteistyössä alueen valtioiden kanssa. Se osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön alueellisissa järjestöissä eri sektoreilla ja tasoilla. Hallitusten välistä Itämeriyhteistyötä tehdään pääosin Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) ja EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) kautta.

EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) toteuttamiseen osallistuvat hallitusten välisten verkostojen lisäksi alueet ja kunnat, kansalaisjärjestöt, tutkimus- ja oppilaitokset sekä yritykset.

CBSS rakentaa pohjaa yhteistyölle ja pyrkii vähentämään jännitteitä

CBSS on Itämeren alueen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka rakentaa pohjaa keskinäiselle yhteistyölle ja jännitteiden vähenemiselle. CBSS toteuttaa osaltaan aktiivisesti EU:n Itämeri-strategiaa.

Hallituksessa Itämeren valtioiden neuvoston asioista vastaa ulkoministeri. Ulkoministeriön Itämeri-suurlähettiläs edustaa Suomea EU:n Itämeri-asioissa ja osallistuu jäsenmaiden kansallisten koordinaattoreiden yhteiseen toimintaan.

Itämeren valtioiden neuvostossa toimii laaja verkosto asiantuntijaryhmiä, joiden työ on hyvin käytännönläheistä. Asiantuntijatason yhteistyötä tehdään meripolitiikan lisäksi esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan estämiseksi. CBSS edistää työssään myös YK:n Agenda 2030-tavoitteita.

HELCOMin tavoitteena on Itämeren hyvä tila vuoteen 2021 mennessä

Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio (Helsinki Commission) HELCOM on Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimusten allekirjoittajavaltioiden perustama, hallitusten välinen järjestö. HELCOM keskittyy Itämeren ympäristöllisesti hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2021 mennessä.

Centrum Balticum tekee kansallista ja kansainvälistä työtä Itämeren hyväksi

Keskeinen toimija Suomen Itämeriyhteistyössä on Centrum Balticum. Se on rakentanut kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja kehittänyt itämeri-viestintää jo yli kymmenen vuoden ajan.

Säätiö tekee Itämeren alueen laaja-alaista yhteistyötä ja tuottaa ajantasaista tietoa alueen taloudesta, lainsäädännöstä sekä yhteistyömahdollisuuksista muun muassa yrityksille, oppilaitoksille ja järjestöille.

Pohjoinen ulottuvuus tekee pohjoiseurooppalaista yhteistyötä

Itämeri-asioita käsitellään myös osana laajempaa pohjoiseurooppalaista yhteistyötä. Pohjoinen ulottuvuus on neljän yhteistyökumppanin, EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin, tasavertaista yhteistyötä.

Hallitusten välisen yhteistyön lisäksi Pohjoinen ulottuvuus on laajentunut myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä liike-elämän väliseksi yhteistyöksi. Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koordinoi Suomen osalta Ulkoasiainministeriö.