Merta tutkitaan monin keinoin

Meri on jännittävä mutta myös vaativa tutkimuskohde. On päästävä pintaa syvemmälle – sisään meren kolmiulotteiseen maailmaan.

Perinteinen tapa tutkia merta on seilata meren pinnalla ja ottaa vedestä ja pohjasta näytteitä. Näytteet antavat kuitenkin vain otoksen sieltä täältä. Toinen keino on lähteä sukeltamaan, mutta siinäkin on rajoituksensa. Sukeltamalla ei pääse kovin syvälle eikä ehdi joka paikkaan. Näkyvyyskin on usein huono. Niinpä tutkijat ovat ottaneet avuksi myös modernin tekniikan: robotit, satelliittikuvat ja kaikuluotauksen.

Tutkimusmenetelmät valitaan sen mukaan, mitä tietoja merestä halutaan. Selvitetäänkö pohjasedimentistä meren historiaa vai tutkitaanko pohjan laatua rakentamista varten? Kartoitetaanko merenpohjan elinympäristöjä vai etsitäänkö kalojen lisääntymisalueita? Tai ehkä tehtävänä onkin laatia kuvaus uudesta hylkylöydöstä.

Tutkimusta tehdään sekä merellä että maalla

Merentutkijat eivät aina keiku merellä; iso osa tutkimuksesta tehdään laboratoriossa tai toimistossa. Siellä tutkitaan näytteitä tai analysoidaan satelliittikuvia ja muita aineistoja.

Tärkeitä työkaluja ovat mallit, jotka tehdään saatujen havaintojen pohjalta. Malleilla voidaan arvioida meren tilaa niillä alueilla, joita ei ole kartoitettu. Mallien avulla voidaan myös ymmärtää ja ennustaa meren ilmiöitä ja esimerkiksi parantaa merenkulkijoiden turvallisuutta.

Työpöydän ääressä voidaan myös laskea merialueen arvo rannikon tai vaikkapa koko Suomen asukkaille. Arvon mittareina käytetään niin sanottuja ekosysteemipalveluja. Ne ovat luonnon tarjoamia, rahassa mitattavia hyötyjä, kuten kalantuotanto, ilmaston säätely tai merimaisema.

Kansallisesti ja kansainvälisesti

Koska Itämeri on laaja ja myös kansainvälinen merialue, on tärkeää, että tutkijat pelaavat yhteen. Suomalaistutkijat osallistuvatkin tiiviisti koko Itämeren alueen tutkimusyhteistyöhön – ja myös Itämeren ulkopuoliseen tutkimusyhteistyöhön.

Suomessa harjoitettavaa kansallista merentutkimusta koordinoi FINMARI-yhteenliittymä. Se kokoaa eri alojen merentutkijat yhteen kehittämään muun muassa tutkimusmenetelmiä ja malleja.