Vedenlaatua mitataan Itämerellä monella eri mittarilla

Itämeren vedenlaatua seurataan säännöllisesti ja mittauksiin osallistuu useampi valtion tutkimuslaitos. Vedenlaadun mittaustulokset perustuvat avomerialueilta ja rannikkovesistä otettuihin vesinäytteisiin ja satelliittihavainnoista tehtyihin tulkintoihin.


Pääset tutustumaan tarkemmin vedenlaatua kuvaaviin muuttujiin niiden omilta alasivuilta, joilta löydät seurantatietoa esimerkiksi vuodenaikaisvaihtelusta ja pitkäaikaistrendeistä. Vedenlaatua kuvaavat muuttujat ovat lämpötila, suolaisuus, happipitoisuus, levämäärä, näkösyvyys, sameus typpi ja fosfori.

 Suomen kartta, jossa kaikkialla rannikolla sinisiä pisteitä osoittamassa vedenlaadun mittausasemia. Tiheimmin asemia on Suomenlahdella.
Vedenlaatua tutkitaan havaintoasemilta otetuista vesinäytteistä. Näytteiden lisäksi apuna käytetään kaukokartoitusta, joka tuottaa havaintoja laajemmilta alueilta.