Yhteystiedot

Itämeri.fi on toteutettu yhdeksän toimijan yhteistyössä. Alta löydät tarkemmat yhteystiedot kuhunkin tahoon.


Ahvenanmaan maakuntahallitus

Miljöbyrån (ruotsiksi)

Geologian tutkimuskeskus

GTK organisaatio ja toimipisteet

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteenlaitoksen yhteystiedot

Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelun yhteystiedot

Metsähallitus

Metsähallituksen henkilöhaku

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat

Museovirasto

Museoviraston henkilöhakemisto

Suomen ympäristökeskus, merikeskus

Merikeskuksen henkilöhaku

Turun yliopiston Brahea-keskus, Meri- ja merenkulku

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus