Merivesi on sameinta rannikon tuntumassa

Vesi on sitä sameampaa, mitä enemmän se sisältää eloperäisiä hiukkasia ja valuma-alueelta huuhtoutunutta maa-ainesta. Eloperäisiä hiukkasia ovat esimerkiksi levät, ja huuhtoutuneita maa-aineksia on esimerkiksi savi.


Sameuden yksikkö on FNU (Formasin Nephelometric Unit). Avomerellä sameus on tyypillisesti 1–3 FNU. Rannikkovesien uloimmissa osissa se on taas tyypillisimmin 2–6 FNU. Suurimmillaan sameus voi olla joissakin jokisuissa jopa 80 FNU. Matalilla rannikoilla sameutta lisää aallokon aiheuttama resuspensio eli pohjalle jo kertaalleen vajonneiden hiukkasten sekoittuminen takaisin veteen.

Sameus vaihtelee vuodenajan ja säätilan mukaan. Rannikkovedet ovat sameimpia silloin, kun joet tuovat niihin paljon maa-ainesta tai kovat tuulet aiheuttavat resuspensiota. Ulkomerellä veden sameuteen vaikuttaa pääasiassa levämäärä.

Tutustu tarkemmin Itämeren sameuden pitkiin trendeihin ja vuodenaikaisvaihteluun!