Vraken kring Åland

Den åländska skärgården med sina 6000 öar, holmar och skär samt oräkneliga grynnor har under årens lopp sett en hel del förlisningar.


I det åländska vrakregistret finns för närvarande ca. 500 vrak registrerade med bekräftade positioner, mörkertalet uppskattas ändå vara det dubbla. I den åländska skärgården, speciellt i de västra och södra delarna, finns skeppskyrkogårdar med hundratals kända förlisningar enbart från de senaste 200 åren.

Vraken på Åland välbevarade

Tack vare den åländska dyklagstiftningen som trädde ikraft 1974 är dykplatserna på Åland extremt välbevarade. Lagen stadgar att dykning med teknisk utrustning är tillståndspliktig. Dessutom kräver lagen att de dykare som fått dyktillstånd ska inlämna en skriftlig rapport över sina dykaktiviteter till Ålands landskapsregering.

 Karta över Ålands mest kända vrak.
Karta över vraken kring Åland.

Speciella vrak

Champagnegaleasen

Champagnegaleasen är en marinarkeologisk skattkista som ligger välbevarad på havsbottnen ute på Västersundsfjärden söder om Föglö. Den tvåmastade galeasen, som sannolikt är från början av 1800-talet, ligger nu på 20 - 48 meters djup. När och varför galeasen förliste är fortfarande oklart. 

Restriktioner för dykning i området utfärdades 19 juli 2010, efter att vraket upptäcktes, på grund av plundringsrisken och faran för att den vetenskapliga informationen i vraket skulle gå förlorad. 162 flaskor med champagne och 5 ölflaskor har bärgats från vraket.

Vrakdelar och champagneflaskor. Undervattensbild av Champagnegaleasen och flaskorna.  En ölflaska som står på bottnen.

Den sovjetiska ubåten S-2

Lastad med ammunition och torpeder sänktes den sovjetiska ubåten den 3 januari 1940 av en finsk mina öster om Märkets fyr.

Dykförbud som råden vid ubåten är en säkerhetsåtgärd för att garantera ordning och säkerhet. 

Isbrytaren SMS Hindenburg

SMS Hindenburg var en tysk isbrytare i den tyska kejserliga flottan. År 1918 körde Hindenburg på en i isen fastfrusen drivmina och sjönk. Vraket ligger på 37 – 47m djup.

Dykning till isbrytaren kräver specialtillstånd.

Sevärda vrak

Tjalken Nederland

Tjalken Nederland var en ca 35 m lång och 9 m bred skonare som förliste vid Marhällan utanför Mariehamn den 18 december 1917. Fartyget som hörde hemma i Nederländerna transporterade handhuggen gatsten från Lysekil till Gävle när hon sjönk. Numera ligger vraket på 20–24 m djup.

2-mastade skonaren Planet

PLANET var en tvåmastad skonare som såg ut som galeasen ALBANUS som ligger i Sjökvarteret i Mariehamn. Planet byggdes på Ösel och var ca. 25 m lång. Hon hade Pargas som hemmahamn.

Planet förliste i Rödhamns skärgård år 1922 och ligger nu på en mycket skyddad plats på maximalt 15 m djup. Även om vraket ligger i skydd kan lerbottnen försämra sikten vid hårda vindar. Vraket har kvar många detaljer som till exempel ankarspel i trä, reling och däcket med synliga masthål. 

Järnbarken Plus

Tremastade järnbarken Plus byggdes år 1885 för det välkända Laeisz-rederiet på Blohm & Vossin varv i Hamburg. Plus var inte utrustad med maskin. 

Den något större museifartyget Pommern ger en bra bild av hur Plus kan ha sett ut. PLUS förliste på några minuter en stormig natt år 1933 nära Hertonklobben sydväst om Mariehamn och ligger nu på 25 - 37 m djup.

Fornminneslag som skyddar vraken

Åland har en egen fornminneslagstiftning där en lag som ska skydda vrak och andra fornlämningar under vatten ingår. Denna lag reglerar dykning inom landskapet Åland. 

På Åland är det inte tillåtet att vare sig gå in i vrak eller bärga något från dessa. Lagen avser att bevara vraken orubbade för att fler dykare ska ha nöjet att besöka dem i framtiden.

Vraken kring Åland

Mera information

Regeringen: Dyktillstånd

Regeringen: Marinarkeologi

Regeringen: Lagstiftning

Regeringen: Ålands lagsamling