Märket – på gränsen mellan två länder

Märkets fyr står på ett litet skär mitt i Ålands hav, ca 20 km nordväst om fasta Åland. Här har gränsen mellan Sverige och Finland gått tvärs över ön sedan 1809.

Skäret är lågt och svårt att se från havet. Många fartyg har gått på grund här, vilket bidrog till beslutet att bygga fyren. 

  Märkets rödvitrandiga fyr och övriga byggnader i närbild.
Märket är det enda skär som delas mellan Sverige och Finland.

Inget enkelt fyrbygge

Fyren byggdes år 1885 och fick ett 15 m högt torn. Byggandet skedde dock inte utan dramatik. När en stor del av byggmaterialet hade fraktats till ön sköljde en storm bort allt. De som befann sig på Märket räddade sig genom att hissa upp sin båt och sig själva i en 11 meter hög järnstolpe.

Fyrljuset tändes för första gången i november 1885. Bemanningen bestod av en fyrmästare och två fyrvaktare. Under första världskriget var fyren obemannad medan den under andra världskriget var bemannad. Fyrvaktarna levde och arbetade då alldeles intill fronten.

Märket var den fyr som behöll bemanningen längst på Åland. Först 1976 när fyren automatiserades lämnade fyrvaktarna Märket. Senare har ön använts av radioamatörer.

Gränsen mellan Sverige och Finland drogs om år 1982

Eftersom Märkets fyr enligt den gamla gränsdraginen låg på Sveriges sida av ön bestämde man sig för att år 1982 dra gränsen på nytt så att Märkets fyr numera ligger på finska sidan av Märket. Eftersom Sverige kompenserades i samband med den nya gränsdragningen är det idag möjligt att på ön stå i Finland och titta åt öster mot svensk mark och vice versa.  Intressant med tanke på att Finland annars är beläget öster om Sverige.

Finlands fyrsällskap hyrde Märket år 2007 och har restaurerat fyren ända sedan dess. Sällskapet håller fyrvaktare och frivilligarbetare på ön för att ta emot och guida besökare.

Naturskyddsområdet Signilskär-Märket sträcker sig ända fram till Märket. Således är vattenområdet på den åländska sidan inom naturreservatet också ett Natura 2000-område, ett Ramsar- och ett skyddat område i enlighet med HELCOM.

 Ungsälen tar det lugnt på klippan.
Sälarna trivs på Märkets kala klippor.

Läs mera om Märkets fyr

Visit Åland: Fyrar
Visit Åland: Tur till fyra fyrar
Fyrsällskapet: Märket