Lökö båk är Finlands äldsta sjömärke

Lökö (Lyökki) ligger utanför Nystad vid den urgamla skärgårdsleden mellan Åbo och Österbotten som ledde ända till Bottenviken och Sverige. Lotsverksamheten i området var livlig redan i början av 1700-talet. Sannolikt sattes det upp sjömärken här redan långt innan den nuvarande rödvita båken byggdes.


Förebild: Finlands första fyr 

Byggandet av en stenbåk på Lökö föreslogs redan 1746. Bygget utfördes av samma man som tidigare byggt Finlands första ljusfyr på Utö. Sannolikt byggde han båken enligt samma ritningar. Lökö båk kan alltså ge oss en uppfattning om hur Finlands första fyr såg ut innan den förstördes.

Lökö båk på sommaren.

Byggsten från platsen 

Båken som är byggd av stora stenar från Lökö stod klar 1757. Tornet är ca 16 meter högt och vitkalkades för att synas så långt som möjligt. Sitt nuvarande rödvita utseende fick båken drygt 100 år senare. 

Än idag syns båken långt ut över havet eftersom holmen är trädlös och låglänt och andra byggnader saknas.

Inne i tornet finns bara en smal trappa och väggarna är upp till 2,5 m tjocka. På översta planet finns små gluggar i väggen genom vilka lotsarna kunde speja ut över havet.

Båken är en del av en helhet som också omfattar Lökö lotsstation på fyra sjömils avstånd. Lotsstationen byggdes på 1890-talet.

Utsikt över havet från en av båkens fönstergluggar.

Stentornet överlevde krig och vandalism

Under alla krig som förts i vårt land har man systematiskt förstört fyrar och sjömärken för att inte hjälpa fienden.

Tillsammans med fyrbåken på Orrengrund utanför Lovisa, är Lökö båk det enda sjömärket från 1700-talet som undgått förstörelse. Båken är också ett av våra få bevarade sjömärken från svenska tiden. 

Under första världskriget och Finlands inbördeskrig utsattes båken för inbrott och vandalism, men reparerades grundligt år 1935. 

Utvändigt är stentornet på Lökö i sin ursprungliga skepnad, men en del av de inre strukturerna är förnyade. Idag ägs båken av föreningen Ulkosaariyhdistys ry, som lett den senaste restaureringen. 

Läs mera om Lökö båk på Bottenhavets webbsida!

Hur och varför skyddas Lökö båk?

Lökö båk är Finlands äldsta stenbåk och ett ytterst värdefullt byggnadshistoriskt minnesmärke. Båken har också ett betydande symbolvärde för den lokala sjöfartstraditionen och skyddas i lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Bekanta dig närmare med båken på Museiverkets webbsida! 

År 2009 definierade museiverket Lökö båk och området kring lotsstationen som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Den ingår också i ett Natura 2000-område och är en del av ett privat naturskyddsområde. 
 
Läs mera om båkens betydelse!

Besök

Under fåglarnas häckningstid 1.4 – 30.6 är det förbjudet att ta i land på Lökö. Under resten av året kan man bekanta sig med holmen och båken på egen hand, men det finns ingen brygga. Båkbyggnaden är inte öppen för publik.
Museiverkets kartatjänsten

N: 6769692, Ö: 182576 (ETRS-TM35FIN)