Aktuella algobservationer


På denna sida kan du bekanta dig med de senaste algnyheterna från Finlands miljöcentral och aktuella algobservationer gjorda under sommarsäsongen. Algobservationerna baserar sig på satellittolkningar och på observationer som rapporterats på JärviMeriWiki.

Alger i detta sammanhang avser mikroskopiska alger i växtplankton, inklusive blågröna alger (cyanobakterier), och observationer om sådana algförekomster som kan ses med blotta ögat eller på satellitbilder, det vill säga algblomning.

Algobservationerna baserar sig på satellittolkningar och på observationer som rapporterats på JärviMeriWiki. De senaste observationerna av blågröna alger på Helsingfors stads badstränder presenteras också på kartan med algobservationer.

Information om strändernas cyanobakteriella tillstånd fås från kommunerna.

JärviMeriwiki (algobservationerna uppdateras endast sommartid)   

Uppgifter om blågröna alger på Helsingfors stads badstränder (uppgifter om blågröna alger endast sommartid)  

JärviMeriwiki: Hur man identifierar blågröna alger (på finska)

Med Havaintolähetti-appen kan du skicka in dina observationer av blågröna alger eller dinoflagellater Skicka dina observationer (på finska) 

Algtoxiner

Rikliga algförekomster ska tas på allvar, eftersom de kan utgöra en hälsorisk. Förutom giftiga föreningar kan vatten, som är rikt på alger, även innehålla andra föreningar som är skadliga för hälsan.

Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor som berör förebyggande och behandling av akuta förgiftningar på det avgiftsfria numret 0800 147 111.