Väder- och isförhållandena på Östersjön ändrar kontinuerligt

Väder- och isförhållandena på Östersjön ändrar kontinuerligt. Väder, vattenstånd, vågor, vattentemperatur och isläge övervakas ständigt. Ta en närmare titt!


Väder

Längs Finlands kust och i den yttre skärgården finns över 30 automatiska väderstationer som upprätthålls av Meterologiska institutet. Kustväderstationerna registrerar vindriktning och vindhastighet var tionde minut.  De flesta stationerna analyseras också lufttemperatur, luftfuktighet, lyfttryck, sikt och molnighet.

Vattenstånd

Meterologiska institutet mäter havsvattenståndet med mareografer. Det finns 14 mätstationer längs Finlands kust. De är placerade tillräckligt nära varandra så att förändringar i vattenståndet kan beräknas ganska exakt längs Finlands kust.

Vågor

Meteorologiska institutet mäter vågor med vågbojar i Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön och Finska viken och utanför Sveaborg i samarbete med Helsingfors stad. Vågbojarna lyfts upp innan isen lägger sig och installeras igen efter islossningen. Förutom vågorna ger de också observationer av vattnets yttemperatur.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen mäts på många av Meterologiska institutets olika mätstationer. Ytvattentemperatur- och vågbojarna vid kusten och ute till havs placeras ut på våren efter islossningen och lyfts upp på hösten innan isen lägger sig. Mareograferna, som är belägna alldeles intill stranden, mäter också vattentemperaturen. Temperaturgivaren är monterad i havet på ett fast djup , vanligtvis 2–3 meter under medelvattnet.

Istjocklek

Isobservatörerna mäter isens tjocklek och snödjupet ovanpå isen en gång i veckan. Isens tjocklek varierar mycket och därför borrar man vanligtvis tre isprover samtidigt på mätstationen. Antalet mätstationer beror på isläget. Resultaten används för att skapa en karta över isläget.