Kvarkens skärgård och istidens spår

I Kvarkens skärgård kan besökaren se ett exceptionellt geologiskt skådespel där vanligtvis osynliga, långsamma, underjordiska krafter förvandlar landskapet med snabbspolning.


Landhöjningen som började efter senaste istiden ger fortfarande, varje år, upphov till hundra hektar nytt land i Kvarkens skärgård. I det låglänta landskapet innebär detta tydliga förändringar på bara några få år. Nya skär reser sig ur havet, små skär växer till stora holmar och förenar sig med grannholmarna. Gamla havsvikar avsnörs, först till flador och sedan till glon.

Landskapet som reser sig ur havet är stenigt och ojämnt. Moränryggarna som skapades av de tillbakadragande ismassorna bildar labyrintiska formationer i vattnet och skären som är pepprade med stenar liknar rymdens asteroidsvärmar, ända tills den frodiga grönskan täcker dem i sin mjuka famn.

Den varierade och föränderliga terrängen erbjuder mångsidiga livsmiljöer för växter, fåglar och fiskar som hittar skydd i de grunda havsvikarna och längs de slingrande stränderna.

 Ön som bildats av en moränås återspeglas från vattenytan. Låga buskar och undervegetation.
En stor del av holmarna I Kvarkens skärgård är smala moränryggar vars toppar sticker upp över ytan.

En föränderlig labyrint av holmar och skär

Den unika Kvarkens skärgård ses bäst ur fågelperspektiv. Vi som saknar vingar gör bäst i att klättra upp i utsiktstornet ”Saltkaret” i Svedjehamn. Här, på näset mellan Bodvattnets flada och havet, ser man både moränryggar som redan stuckit upp ur havet och sådana som väntar på sin tur under ytan. På stranden mitt emot ligger den gamla övergivna byhamnen.

När landhöjningen stängde av passagen mellan havet och Bodvattnet flyttades hamnen till sin nuvarande plats i Svedjehamn. Landhöjningen slutade inte där, och numera är Svedjehamn inte längre tillgängligt med små fritidsbåtar. De större fiskefartygen har flyttat till en ny och djupare fiskehamn.

 Skärgården som byggs upp av istidens De Geer-moräner förändras småningom till en igenvuxen skärgård.
Enastående naturarvslandskap från utsiktstornet Saltkaret.

En omväxlande skärgård full av upplevelser

Världsarvsområdet i Kvarkens skärgård består av otaliga öar av olika storlekar. De största av dem, till exempel Börsskäret och Björkö, har byar och bosättning året om. De minsta är bara små kobbar som just börjat dyka upp över ytan.

De största öarna kan nås med bil via broar, varav den mest kända är Replotbron, som i sig är en imponerande syn. Till mindre och mer avlägsna öar såsom Mickelsörarna, Valsörarna, Rönnskär och Molpehällorna ordnas populära kryssningar. Den som ger sig ut med egen eller hyrd båt kan räkna med äventyr för hela livet. Speciellt eftersom I denna skärgård förändras farlederna och stenarna verkligen vandrar.

 Den långa Replotbron med sina pyramidliknande stödkonstruktioner.
Finlands längsta bro, Replotbron, är 1 045 m lång. Från brons högsta punkt öppnar sig en hisnande havsutsikt.

Besök

Världsarvsområdet i Kvarkens skärgård nås lätt både till lands och till sjöss med egen, offentlig eller hyrd transport. Många destinationer kan nås med bilväg men ytterskärgården och havsbandet bjuder på upplevelser för den som gillar havsäventyr.

Mera om transporter till Kvarkens skärgård.

 Röda stugor, fyr och småbåtshamn i skydd av vågbrytaren.
Strömmingsbådans sympatiska fyr och dess byggnader täcker nästan hela den karga yttre holmen.