Ytvattnets temperatur varierar mest vid kusten

I de finländska havsområdena varierar vattnets yttemperatur beroende på väder och årstid.


På havet mäts temperaturen med hjälp av våg- och yttemperaturbojar. Bojarna läggs ut bara för den isfria perioden och mäter temperaturen på ca 30 centimeters djup. Fjorton mareografer producerar data om vattenståndet året om. Mareograferna kan ge andra resultat än bojarna eftersom deras temperatursensorer alltid befinner sig 2 – 3 meter under medelvattennivån. 

Genom att klicka på stationen på kartan, i menyn eller i stapeldiagrammet får du fram observationerna för stationen under de senaste 14 dygnen.

Genom att föra kursorn på mätplatsen på kartan får du fram observationer under den senaste dygnen.