Vraket Garpen 1 hittades av amatördykare

I slutet av 1960-talet letade medlemmarna i dykarklubben Aqua Divers Club efter vrak från slaget vid Rilax på Hangö västra fjärd. Av en slump hittade de på 12 meters djup vraket av ett stort, ca 35 m långt, fartyg med träskrov. Flera drag tydde på att det var från 1800-talet: briggtyp, två master och kopparbeläggning. Namnet syftar på de små skär där vraket upptäcktes.


Dykare på vraket.

Daterat till 1800-talet 

Under 1970-talet studerades vraket av marinarkeologer och amatördykare. Stora mängder lösöre, t.ex. en tubkikare, flaskor, porslinsföremål, bläckflaskor och annat lyftes upp ur vraket. Föremålen har daterats till 1800-talet och förvaras i Hangö museums samlingar.

Idag tror man sig ha identifierat vraket som briggen Conservativ, på väg från Glasgow till Kronstadt när den förliste utanför Hangö i oktober 1847. Besättningen räddades. Sommaren efter att vraket hittats auktionerades bitar av vraket och dess livbåtar ut i Ekenäs.

Garpen är ett välkänt dykobjekt 

Vraket har länge varit ett populärt mål för dykare. Fartyget ligger på sidan, på 8–12 m djup. Trots att det rasat ihop är det imponerande och nåbart för dykare.  

Dykare på vraket.

I det klara vattnet kan man studera fartygets bevarade delar, till exempel aktervinschen och ankarspelet i fören. Sidorna är belagda med koppar, vilket tyder på att fartyget var en långseglare och rörde sig utanför Östersjön i farvatten där det hotades av skeppsmask. 

Garpen 1 ingår i Museiverkets projekt Baltacar som går ut på att göra vraken mera tillgängliga med hjälp av bojar, infotavlor och dykrep. Vid Garpen finns en boj att förtöja båtar vid. Från bojen leder ett dykrep ner till vraket. 

Läs mera om vraket i projekt Baltacar webbsida!

Hur och varför skyddas Garpen 1?

Ett vrak är en fast fornlämning som skyddas av fornminneslagen (295/1963). Lagen skyddar alla vrak och vrakdelar som kan antas vara minst 100 år gamla. Dykning till de skyddade vraken är tillåten men man får inte ta delar av dem och inte heller dyka in i dem.

Läs mera om vrakskydd i fornminnesregistret! 

Museiverkets kartatjänsten

N: 6640854, Ö: 261921 (ETRS-TM35FIN)