Lång tradition av väder- och havsobservationer på Utö

Meteorologiska institutets atmosfär- och havsforskningsstation på Utö utför mångsidiga meteorologiska, växthusgas-, aerosol- och havsmätningar. Meteorologiska institutet samarbetar med Finlands miljöcentral (SYKE). Stationen är en del av den finländska havsforskningsinfrastrukturen (FINMARI).


Ön ligger i utkanten av Skärgårdshavet och har en lång tradition av både väder- och havsobservationer. De regelbundna väderobservationerna inleddes 1881 och mätningarna av vattnets temperatur och salthalt påbörjades 1900.

Ön Utö i december 2019.

Mätningsstugan möjliggör mätningar i realtid

År 2014 byggdes en mätningsstuga nära stranden, som ger mångsidiga observationer av havets tillstånd, fysik och biologi i realtid. I stugan finns automatiska analysapparater till vilka kontinuerligt pumpas nytt havsvatten.

Stugan är försedd med en kabelförbindelse som möjliggör dataöverföring från, och elförsörjning till mätningsapparatur på havsbotten. I stugan finns också utrymme för olika typer av mätningskampanjer.