Is bildas varje vinter

Östersjöns isar varierar naturligt från år till år. Klimatuppvärmningen minskar isbeläggningen och förkortar tiden för isbeläggningen. Isobservatörer mäter isens tjocklek en gång i veckan. I mätningsvärdet ingår både kärnis och stöpis. Man mäter också snöns tjocklek. Mätningarna gäller dock bara för själva mätpunkten, närliggande is kan vara tunnare eller tjockare.

Observationer för istjocklek och snödjupet på isen, också förra vintrar.

Genom att klicka på mätplatsen på kartan, i menyn eller stapeldiagrammet, får du fram alla observationer för mätplatsen under den gångna vintern i att annat diagram under.

Genom att föra kursorn på mätplatsen på kartan får du fram observationer under den sista månaden.

De blåa staplarna visar istjockleken och på dem snödjupet på isen med rött.