Havet är fåglarnas rike

En fågelflock sträcker ute i horisonten! Hörde du det där fågellätet? Att observera fåglar är en medryckande hobby som bjuder ändlösa upplevelser och utmaningar för både nybörjare och erfarna ornitologer.


Om våren och hösten sträcker tusentals fåglar från kungsfåglar till gäss över Östersjön eller längs kusten, och på sommaren är holmar och skär fulla av häckande fåglar. Stränder, våtmarker och skogsdungar är fyllda av fågelsång, som på vissa ställen är öronbedövande. Och vad vore skären i havsbandet utan måsarnas skrik i bakgrunden? På vintern tystnar skärgården, men vissa uthålliga arter och individer blir kvar för att övervintra bland snö och is. 

Svart och vit fågel
Känner du igen arten? Storskraken är en stor fågel som föredrar öppna och karga vatten.

Fågelskådning är en givande hobby


Det finns inget rätt sätt att ägna sig åt fåglar på fritiden: en står på strandklippan med en tubkikare, en annan har kikaren med sig på alla utflykter, medan andra bygger holkar och återställer livsmiljöer, bär ut mat till fåglarna på vintern, räknar individer och arter i anslutning till officiella taxeringar eller ringmärker, fotograferar eller tecknar fåglar eller gör allt möjligt, ensam eller tillsammans med andra.


Ett gemensamt drag för alla fågelvänner är att de respekterar och älskar naturen. Vad är ditt?

 En tärna flyger lågt över stenar med en fisk i näbben.
En tärna äter lunch.

Fågelskådning till sjöss är lätt


Det är lätt att skåda fåglar på öppna havsområden. Det enda du egentligen behöver är gott humör och utrustning enligt vädret. Om du vill se fåglarna väl, hjälper en kikare eller tubkikare. En fågelbok, varma kläder och god matsäck är också bra att ha, för när man är ute i naturen går tiden som på vingar.


Det finns ett stort antal fågeltorn längs vår kust. Från ett fågeltorn kan du observera fåglar enkelt och bekvämt. I tornen finns ofta andra fågelintresserade att utbyta erfarenheter med.


När du blivit biten av fågelflugan och fågelintresset fördjupats kan du till exempel delta i verksamheten på de fågelstationer som finns på kusten och ute i havsbandet. De enkla stationsbyggnaderna finns ofta på fantastiska ställen mitt i havsnaturen.  
Fågelstationerna drivs av BirdLife Finland och av de regionala medlemsföreningarna. Många fågelföreningar ordnar utflykter som är öppna för alla.

 En större strandpipare sitter på en sten på en sandstrand.
Den större strandpiparen, som är en vadare, trivs på öppna sandstränder. Fågeln har blivit sällsyntare i takt med att sandstränderna vuxit igen.

Föreviga oförglömliga naturstunder


Naturfotografering är en intressant hobby eftersom den bjuder på obegränsade möjligheter. Havets oändliga vågor, spelet mellan ljus och skugga, landskapets växlingar i olika väder och årstider, stjärnhimlen som framträder särskilt bra på havet och de otaliga djur och växter både ovanför och under ytan ger glädje och utmaningar för den som vill fotografera dem.


Dagens smarttelefoner tar utmärkta bilder, och när fotografens entusiasm ökar, finns det teknik på marknaden för alla behov. Många kombinerar naturfotografering med andra aktiviteter, till exempel med utflykter, båtliv, paddling, fågelskådning, dykning eller stugliv.


Och vem skulle inte njuta av fantastiska bilder som förknippas med en oförglömlig naturupplevelse eller historia!

 En räv raskar över en klippa.  Backlöken blommar på ett berg.