Aranda - havsforskning året om

Aranda är ett forskningsfartyg som administreras av Finlands Miljöcentral. Namnet kommer från grekiskan och betyder fritt översatt havets plöjare. Som namnet antyder är fartyget specialbyggt för Östersjöns svåra förhållanden. Aranda är isförstärkt och plöjer Östersjöns vågor under alla årstider, till och med på vintern.


Här får du veta mera om forskningsfartygets vardag och forskarnas arbete ombord. Mera om Aranda på adressen: https://www.syke.fi/sv-FI/Tjanster/Forskningsfartyget_Aranda.