Till havs 100 dagar av året

Varje år gör Aranda fyra längre uppföljningsresor. De här resorna är en del av ett program som koordineras av Helsingforskommissionen (HELCOM). Utom dessa gör fartyget också flera kortare forskningsresor varje år.


Aranda är ute till havs cirka 100 dygn per år. Forskningsresornas längd kan variera från några dagar till en vecka eller två. På fartyget arbetar man i två skift, i medeltal 12 timmar per dag. Forskarna och besättningen har tillgång till kök, gym, bibliotek och bastu.

”Himmelsankaret” håller fartyget på plats under provtagningen

På Aranda arbetar man oberoende av vädret. Styrsystemet är dimensionerat för att motsvara forskningsarbetets höga krav. Styrsystemet är kopplat till ”himmelsankaret”, det vill säga fartygets DGPS-system. Tack vare himmelsankarets automatik, lyckas man även i hård vind hålla fartyget stationärt, med avvikelser som är mindre än en meter.

Aranda är ett polarforskningsfartyg och kan röra sig överallt på Östersjön året om. Resor till själva polarområdena måste däremot företas under våren, sommaren eller hösten då isen är tunnare. På vintern kan polarisarna växa sig 7 m tjocka och det är mera än till och med isbrytarna klarar.

 En person jobbar på en vågboj ute i snöande väder på forskningsfartyget Aranda.  Forskningsfartyget Aranda totalt fruset, ute i rekordkyla.  En dykare tittar up från blåstången.

Miljövänlig körning

Aranda samlar också data om hur sjöfarten kunde göras grönare. Utsläppen och bränsleåtgången övervakas kontinuerligt under resorna. Så här lär man sig köra så miljövänligt som möjligt.

Kraftöverföringen är helt elektrisk vilket gör fartyget tystgående. Det här är en förutsättning för forskningen. Korta sträckor kan köras på batterierna vilket ytterligare minskar bullret.