Lots och skyddad hamn på Sälgrund

Kring Kaskö i Bottniska viken har man idkat fiske och bondeseglation ända sedan medeltiden. Sälgrund, sydväst om Kaskö, ligger en kort båtresa från stadens hamn. Sälgrunds skyddade naturliga hamn, som kallas Laxhamn, erbjöd en rastplats för fiskarna och det var därför här inrättades redan i ett tidigt skede en lotsstuga. År 1760 var två lotsar stationerade på Sälgrund. Förutom lotsverksamheten hade man redan på 1700-talet olika slags sjömärken av trä på Sälgrund för att leda sjöfararna rätt.


Ljusfyr på 1800-talet 

Den expanderande sjöfarten i Bottniska viken under 1800-talet ökade behovet av ljusfyrar  och den gamla träbåken på Sälgrund ersattes med en ny ljusfyr. 

Fyrtornet planerades redan 1863, men byggandet fördröjdes på grund av de stora svältåren och andra ekonomiska svårigheter. Först tio år senare reste sig det runda, nästan 30 m höga fyrtornet, som målades randigt i rött och vitt, över Sälgrund. 

Ritning från 1873 av fyren som stod färdig år 1875.

Fyrljuset tändes första gången den 13.9 1875 och hade en lysvidd på 11,5 sjömil, dvs. 21 kilometer. Lysanordningen var en märkvärdighet på sin tid eftersom den var den första som drevs med petroleum. Detta var en stor innovation i fyrhistorien, eftersom tidigare hade man använt hamp- och rovolja.

Kring fyren byggdes samtidigt också bostäder för fyrvaktarna och livet på ön kom igång.

Lysanordningen med sina ursprungliga Fresnel-linser från1800-talet.

1900-talet var förändringarnas tid 

Sälgrunds fyr automatiserades år 1967. Efter automatiseringen tog lotsarna över fyrvaktarbostäderna och den gamla lotsstugan revs.

Lotsarna var kvar på ön ända till år 1986. Inte heller efter det blev Sälgrund helt övergivet utan förvandlades till ett omtyckt utflyktsmål. Här kan man fortfarande uppleva stämningar av det gamla sjöfartssamhället.

Den ståtliga fyren är alltjämt i funktion. Både lysanordningen och interiören har bevarats i ursprungligt skick. Bostadshuset kring fyren har byggts om till inkvarterings- och mötesutrymmen och i närheten kan man se ruinerna av den gamla båken. 

Sälgrund har mycket att erbjuda, också för den naturintresserade. Runt ön går en naturstig över vindpiskade klippor, frodiga strandängar och genom skogen. Fågellivet är rikt och mångsidigt.

I havet kring Sälgrund vilar många vrak som man kan bekanta sig med via Museiverkets sidor www.kyppi.fi.

Läs mer på webbsidan om Kaskö turism.

Hur och varför skyddas Sälgrund?

Sälgrunds fyr är ett viktigt landskapselement och fungerar som symbol för staden Kaskö och dess sjöfartstraditioner. Hela ön och det bevarade fyrsamhället är en värdefull kulturmiljö som representerar den gamla lots- och fyrkulturen. Museiverket definierar ön som en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Mer om målet i Museiverkets register. 

Besök

Kaskö turism ordnar transporter och guidade rundturer till Sälgrund. Man kan också välja en fyrresa som inkluderar övernattning. Färden från Kaskö hamn till Sälgrund tar mindre än en halv timme.

Museiverkets kartatjänsten

N: 6924911, Ö: 199332 (ETRS-TM35FIN)