Marinindustrin är mycket mer än bara varvsindustri

Marinindustrin inkluderar varv, reparations- och offshore-varv samt del- och helhetsleverantörer inom den marintekniska industrin. Ytterligare ingår planeringsbyråer och programmerings-, system- och maskinleverantörer.


Varvsindustrin är den mest kända och största industrin inom marinindustrin. Varv är återigen den mest framstående delen av skeppsbyggnaden. Ändå omfattar marinindustrin också en mångfaldig samling andra företag, inom vilka informationsteknologin spelar en allt större roll.

Helhetsleverantörer levererar olika fartygsenheter, såsom restauranger eller spa-anläggningar med sina egna underleverantörer.

 Robotiserad skärbränning  En arkad på ett kryssningsfartyg med bord, stolar och färgrika mattor  Olika ornamenter spelar en viktig roll i designen

Marinindustrin är verksam i hela landet

Marinindustrins företagsnät täcker en mängd olika funktioner och dess effekter sträcker sig över hela landet. Antalet kärnföretag är cirka hundra, men räknar man med alla företag som ingår i branschen stiger siffran till omkring tusen.

Typiskt för branschen är att de flesta företag också säljer produkter och tjänster till andra affärssektorer. Detta stabiliserar verksamheten eftersom mairnindustrin traditionellt haft en cyklisk karaktär med stora konjunkturväxlingar

Det hela började med skeppsbyggnad

Marinindustrin har en lång historia i Finland. Dess rötter går tillbaka till 1732 då man byggde de första fartygen vid Aura å i Åbo. Idag fortsätts traditionen i Äbo av Finlands största skeppsvarv, Meyer Turku Ab. Två andra stora finska nybyggnadsvarv är Rauma Marine Constructions i Raumo och Helsinki Shipyard i Helsingfors.

Under årens lopp har varven i allt högre grad förvandlats till monteringsplatser. Det mesta av värdet på det färdiga fartyget bildas av varvets samarbetsföretag.

En del av dessa marina industrier var en gång spin-offs av varv, då de produkter varven utvecklat började tillverkas av separata företag. Dessa fortsatte sedan sin egen produktutveckling och kunde till och med utveckla internationell expertis inom sina egna områden.

Vissa företag utanför branschen har hittat nya affärer inom marinindustrin genom att skräddarsy sina produkter för fartygsapplikationer.

Vid sidan av innovation och högteknologi har dessa nätverk i kombination med hög projektkompetens blivit en viktig styrka för hela sjöfartsindustrin.

 Ett modernt maskinrum
Maskinrummet på Viking Grace

Sjöfartsindustrin är viktig för den finska exporten

Marinindustrin har ett brett utbud av specialkunnighet vad gäller affärsaktiviteter som utvecklar och nyttjar avancerad teknik. Detta är också av stor betydelse för uppkomsten av fortsatta innovationer.

Marinindustrin är en av Finlands viktigaste exportsektorer. Försäljningen av ett enda stort kryssningsfartyg motsvarar ungefär en procent av landets sammanlagda årliga export.

Branschen är inte bara specialiserad varvsindustri

Den finska marinindustrin specialiserar sig främst på konstruktion av kryssningsfartyg och specialfartyg som är lämpliga för arktiska förhållanden, t.ex. isbrytare. Men branschen är mycket mer än varvsindustri.

Företag inom marinindustrin fungerar i olika offshore-projekt i samband med olje- och gasutvinning. Idag är företag också alltmer involverade i utnyttjandet av förnybara marina energikällor, såsom vind- och vågkraft.

Marinindustrin är mycket internationell. Nästan alla fartyg som byggs i Finland går till utländska beställare. Också övriga leverantörer inom marinindustrin har en stor del av sina kunder i andra europeiska länder, i Fjärran Östern och i resten av världen.

Exporten står för över 90 % av sjöfartsindustrins sammanlagda omsättning.

Nyckeltal

1 100
företag
7,7
mrd. euro omsättning
25 400
anställda

Aktörer

Marinindustriföreningen: Meriteollisuus ry. (på finska)
Marinindustriföreningens medlemsföretag