Skärgårdshavet – en lockande labyrint

Skärgårdshavets nationalpark ligger mitt i en unik skärgård. Ingen annanstans i världen finns det en likadan samling av holmar och skär som utanför Finlands sydvästra kust. Här har människor bott sedan stenåldern.


När man betraktar detta nationallandskap konkretiseras dimensionen: en mosaik av hav och klippöar breder ut sig så långt ögat når. Och varenda en av alla de tusentals holmarna döljer överraskningar: en fin sandstrand bakom klippudden, en fornstrand av rullsten eller en skyddad vik på ett vindpiskat ytterskär.

 Blommande mjölkört på ljusa strandklippor.
Skärgårdshavets klippor döljer tusentals små överraskningar.

Överraskningar under ytan

Överraskningar är inte alltid glädjande för båtförare. Farliga grynnor kan plötsligt dyka fram mitt ute på havet. Liknande situationer har lett till skeppsbrott redan under århundraden; olyckliga olyckor som endast vraken på havsbotten kan vittna om. 

Numera granskas fartygsvraken inte bara av nyfikna fiskar utan också av dykare, för vilka skärgårdshavet erbjuder ett outtömmande utbud av dykobjekt, vare sig det är vrakhistorik, intressanta havsbottenformer eller undervattensnatur.

Mångsidig havsnatur

I skärgården är du aldrig ensam, om inte annat så håller de skriande måsarna och tärnorna dig sällskap. Den långa och vindlande strandlinjen erbjuder utrymme och livsmiljöer för 132 häckande fågelarter.

Klippstränderna erbjuder lämpliga livsmiljöer också för undervattensarter, såsom alger och små ryggradslösa djur som gömmer sig bland algerna. Många arter av fiskar trivs också i blåstångsskogarna och ålgräsängarna. 

Längst ut i havsbandet kan du se svartvita tordmular svepa förbi som flygande cigarrer. Nyfikna gråsälar sticker upp sina hundnosar ur vågorna. Havsörnen kretsar högt med sitt vingspann på över två meter. Emellanåt störs örnen av djärva måsar som försöker mobba hans majestät mitt i flykten.

 Strandklippor med fläckar av frodig växtlighet. Grus och lösa stenar här och där.
Klipp- och stenstränder erbjuder många olika livsmiljöer.

En skattkista för besökaren

På nationalparkens öar finns gästhamnar för småbåtar och lugna campingområden för kanotister. Skärgårdsbyarna erbjuder kajplatser och andra tjänster. Här kan man också få en inblick i skärgårdens historiska liv och försöka föreställa sig hur det var att bo året om i ett litet torp utsatt för väder och vind. Varje utfärd blir annorlunda än den föregående.

 Fjärden glittrar blå och den nedgående solens strålar tittar fram mellan molnen.
Jurmo i solnedgången.

Besök

Skärgårdshavet har både avgiftsfria och avgiftsbelagda förbindelsebåtar och färjor. Med dem kan du ta dig till nationalparken antingen med bil eller med cykel. Det finns gott om gäst- och naturhamnar för båtförare. 

Läs mer om hur du tar dig till nationalparken.