Åland – ett självstyrt örike

Åland är en självstyrd del av republiken Finland. Därför har Åland sitt eget parlament som heter lagtinget, och sin regering, Ålands landskapsregering. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta egna lagar.

Charlotta Björklund

Författaren arbetar som projektkoordinator på Ålands landskapsregering

Självstyrelselagen räknar upp de områden inom vilka lagtinget och landskapsregeringen har lagstiftningsrätt. De viktigaste områdena är:

 • Undervisning, kulturen och skyddet av fornminnen
 • Miljöfrågor
 • Hälso- och sjukvård
 • Näringslivet
 • Kommunikationen på Åland
 • Kommunalförvaltningen
 • Polisväsendet
 • Post, radio och TV

Inom dessa områden är Åland en så gott som självständig stat med egna lagar och egen förvaltning. Exempelvis har Åland egen naturvårds-, vatten- och jaktlagstiftning.

Inom andra samhällssektorer gäller finsk lag på Åland. Dessa är:

 • Utrikesförvaltningen
 • De flesta frågor som rör civil- och straffrätt
 • Domstolarna
 • Tullen, kustbevakningen, befolkningsskyddet
 • Statsbeskattningen

I vissa frågor har Åland och Finland gemensam lagstiftningsrätt. Ett exempel är sjöfarten. Den kommersiella sjöfarten och dess farleder hör till Finlands behörighet medan Åland stiftar sina egna lagar när det gäller övrig båttrafik och dess farleder.

Varför har Åland självstyrelse?

Åland tillhörde, liksom stora delar av nuvarande Finland, tidigare det svenska riket och hade då tidvis en rätt självständig förvaltning. Efter kriget 1808-1809, då Sverige tvingades avstå Finland och Åland till Ryssland, blev Åland en del av storfurstendömet Finland.

När det ryska tsardömet började falla sönder sammankallade ålänningarna till ett hemligt möte på Ålands folkhögskola i augusti 1917. I mötet deltog representanter från alla åländska kommuner. Under mötet beslöt man att, till den svenska kungen, lämna in en begäran om återförening med det gamla moderlandet Sverige.

I december 1917 förklarade sig Finland som en självständig republik, hänvisande till principen om folkens självbestämmanderätt, samma princip som ålänningarna hänvisat till i sin önskan att återförenas med Sverige.

Den nya republiken Finland var inte redo att tillmötesgå ålänningarnas önskan, men erbjöd dem ett slags inre självstyre. Detta tillfredsställde inte ålänningarna, som också fick stöd från Sverige. För att lösa konflikten överfördes frågan till det nygrundade Nationernas Förbund som i juni 1921 nådde ett kompromissbeslut. Åland skulle tillhöra Finland, men Finland måste garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur och sedvänjor samt egen självstyrelse.

Samtidigt förklarades Åland neutralt och demilitariserat, vilket betyder att ålänningarna inte gör värnplikt och att det inte får finnas soldater på Åland.

Ålands lagting sammanträdde första gången den 9 juni 1922. Nionde juni firas fortfarande som Självstyrelsedagen på Åland.

 Ålands landskapsregering, Mariehamn. Bild: Hanna Kondelin.
Ålands landskapsregering i Mariehamn.